​Det kan være sjovt at skabe resultater. Skal jeg hjælpe din virksomhed?

​Udtalelser & Referencer

​Dagbladet Børsen

Vi har bl.a. anvendt Jesper Christensen i den meget udfordrende og meget succesrigeproces, det har været at ændre hele vores annoncesalgsorganisation fra produktopdelt til kundefokuseret, tværmedial salgsorganisation. Jesper har stået for såvel produkt- og salgstræning af sælgerstaben på mere end 20 personer og har samtidig fungeret som coach og sparringpartner for ledelsesteamet.


Valget af Jesper faldt efter en grundig markedssondering, hvor flere af de store aktører også var på banen - og vi er retrospektivt meget glade for dette valg. Udover at være særdeles erfaren og kompetent på området har Jesper med sin meget jordnære, ligefremme og empatiske facon på fornem vis evnet at opnå stor respekt hos såvel ledere som sælgere.


Jesper har sin del af æren for, at Børsens annoncesalgsafdeling i dag fremstår som en strømlinet og effektiv salgsorganisation - med motiverede og engagerede medarbejdere.

- Jes Richard Møller, salgsdirektør, Dagbladet Børsen

​Arctic Group A/S

Arctic Group A/S skulle vi primo 2009 igangsætte salgsuddannelse for vores interne og eksterne sælgere og som ekstern leverandør til denne proces, faldt valget ret hurtig på Jesper Christensen, idet vi havde en klar forventning om, at han kunne løse opgaven til vores fulde tilfredshed, hvilket også har vist sig undervejs.

Jesper har gennemført målrettet salgsuddannelse for alle vore eksterne og interne sælgere – en salgsorganisation på i alt 50 medarbejdere fordelt i Danmark og Grønland. Uddannelsesforløbet valgte vi at køre i flere niveauer, så der indimellem har været mulighed for refleksion og for at arbejde med den læring, der har været.

I forløbet med de eksterne sælgere, er der arbejdet med udviklingen af de salgsmæssige kompetencer – herunder at opnå et succesfuldt salgsmøde, vigtigheden af kundeloyalitet, synliggørelse af virksomhedens værdier og styrker overfor kunden og udvikling af sælgerens personlige egenskaber. For de interne sælgere, har det været et mindre forløb ud fra det de eksterne sælgere har været igennem og derudover et forløb omkring telesalg. Afslutningsvis er der gennemført et forløb, hvor fokus har været at styrke den værdi det har, at de eksterne og interne sælgere formår at bruge hinandens styrker i salgsarbejdet.

Der har under forløbet været en høj grad af engagement hos deltagerne og alle har været villige til at bruge det lærte i deres daglige arbejde. Oplevelsen er, at sælgerne er blevet stærkere i deres argumentation og præsentation, ligesom de alle har fået en stærkere forståelse for vigtigheden af det systematiske arbejde med kundeudvikling, for at nå virksomhedens mål.

Denne udvikling tilskriver vi i høj grad Jesper Christensen, idet han har formået at ramme deltagerne der hvor de er, og givet dem den inspiration og læring, som de har haft brug for. Vi vil fortsat have fokus på salgstræning og i den forbindelse, vil vi ikke betænke os ved at bruge Jesper Christensen igen.

- Peter Freiesleben, Adm. Koncerndirektør, Arctic Group A/S

NORDLUX A/S

​Jeg stiftede først gang kontakt med Jesper på et event i 2005 med Nordjyske medier, og jeg var straks imponeret over Jespers drive og meget smittende positive energi.

Vi besluttede herefter at benytte Jesper både som ”motivator” overfor vores kunder samt salgscoach overfor vore kørende salgskonsulenter samt salgschef i Nordlux.
Jesper har formået, selv heri krisetiderne at finde positive indgangsvinkler til de problemstillinger der dukker når markedet bakker, og motivere vore medarbejdere samt med de mennesker som står i byggemarkederne og sælger vore lamper.


Vore medarbejdere der har stiftet kendskab med Jesper er alle af den mening at det var meget inspirerende samt at han gør en forskel.

- Peter Terkelsen, Adm. Direktør, Nordlux A/S​

​SEA - Aalborg Universitet

​Jesper Christensen har nu i en årrække fungeret som både oplægsholder og mentor på SEAs kursusforløb for vidensiværksættere. Og gang på gang er Jesper i kursets slutevaluering blevet udnævnt til bedste oplægsholder og inspirator. Kursisterne skriver bl.a. om Jesper og hans oplæg ’Personligt Entrepreneurship’:

”Det var den bedste workshop. Jeg fik meget ud af Jespers oplæg. Jeg blev meget inspireret til at få gang i min virksomhed og prøve at få gjort noget ved de ideér og drømme jeg har”.

”Spændende og meget inspirerende…”

”Mest motiverende foredrag nogensinde. Absolut et must for fremtidige ITM kursister”.

”Rigtigt godt! Godt at få nogle konkrete redskaber at arbejde med. Positiv peptalk der virker”!

”Rigtig god motivation. Jesper kan sit kram”.

Jesper giver med sin positive personlige fremtoning vores kursister et energispark, som sætter deres tanker i gang om, hvad det kræver at få succes som iværksætter. Der diskuteres emner såsom vigtigheden af at have en positiv livsindstilling, hvordan mål fastsættes og opnås, hvordan budskaber præsenteres med gennemslagskraft og hvordan man kan motivere sig selv og nå fra tanke til handling. Kursisterne går således fra workshoppen med et inspirerende indblik i, hvorledes de med udgangspunkt i egne kompetencer kan takle den forestående opgave og blive bedre til tage ansvaret for lederskabet i egen virksomhed.

”Som projektleder på kursusforløbet er jeg ikke i tvivl om, at det er Jespers varme og indlevende personlighed kombineret med hans fantastiske faglighed, som rammer plet hos kursisterne. Jesper evner i høj grad, med udgangspunkt i egne erfaringer og et stort engagement, at fange kursisterne opmærksomhed og rykke på deres selvopfattelse og deres grænser. Og så er der ingen tvivl om, at man kan mærke, at Jesper holder af at deltage som inspirator og det smitter positivt af på alle.”

- Nana Tribler

Projektleder, SEA

Aalborg Universitetet

Aalborg Universitet

I forbindelse med vores kursusforløb for vidensiværksættere har vi haft stor fornøjelse af Jesper Christensens inspirerende foredrag og hans evner som inspirator. Med baggrund i egne erfaringer og med et stort engagement, har Jesper udfordret vores kursister og klædt dem på til rollen som ledere i deres egne, nyetablerede virksomheder.


Jespers skarpe betragtninger omkring lederskab og personlig fremtoning har skabt grobund for mange positive diskussioner mellem vores kursister og har rykket mange grænser. En væsentlig barriere for vidensiværksættere er ofte deres manglende evne til at ”sparke døren ind” hos potentielle kunder og samarbejdspartnere.

Jesper har givet vores kursister et inspirerende indblik i hvorledes man med udgangspunkt i egne kompetencer kan takle denne opgave og blive bedre til tage ansvaret for lederskabet i sin egen virksomhed. Vi ser frem til næste gang vi kan gøre brug af Jespers kompetencer.​

- Aalborg Universitet

​Fyens Stiftstidende

På Fyens Stiftstidende har vi jævnligt haft brug for Jesper Christensen's ekspertise til uddannelse og træning af vore salgsmedarbejdere. Specielt da vi skulle indføre mediekonvergens i alle avisens salgsafdelinger. Formålet for uddannelsen var at give vore konsulenter en grundlæggende viden om alle koncernens produkter.


D.v.s. ca. 90 salgsmedabejdere skulle introduceres til det tværmediale salg og i uddannelsesforløbet gives den fornødne viden og de fornødne værktøjer til at arbejde som professsionelle medierådgivere. Med Jespers store engagement og dygtighed, lykkedes dette til fulde.


De mål der blev sat er nået, og i dag er vi kommet styrket ud af hele træningsprocessen med et dynamisk og engageret salgsteam, som helt klart har styrket koncernens position hos kunderne. Da en salgsafdeling er i konstant udvikling og forandring, er der ingen tvivl om, at vi ofte i fremtiden får brug for en professionel sparringspartner, og her findes der ingen bedre end Jesper.

- Ronald Dahl, salgschef, Fyens Stiftstidende​

NORDJYSKE Medier

Som medievirksomhed har vi i vores salgsledelse lagt stor vægt på udvikling af medarbejdernes kompetence for blandt andet at opnå en højere effektivitet i salget. Vores salgsmedarbejdere har gennemgået mange udbytterige kurser - og i dag har vi et velfungerende CRM system med unikke målstyringsværktøjer. Budgetopfølgning, handlingsplaner, kundeanalyser og kompetenceevalueringer er dermed forlængst blevet hverdag for vores konsulenter. Dog søger vi konstant efter metoder til at forbedre vores salg. For at få ny inspiration og fokus på de fysiske kundemøder, valgte vi at indlede et samarbejde med Jesper Christensen.


Vores konsulenter sælger tværmediale løsninger og hertil har Jesper været en god sparring for konsulenterne. Med sine mange års erfaring i mediebranchen fik vi hjælp til at få mere energi og dynamik i vores møder med Detail kunderne i Aalborg. Jesper afholdte sambesøg med konsulenterne - og tilbagemedlingerne har været, at alle har fået ny inspiration og nyttige værktøjer at arbejde videre med. Jeg kan absolut give mine anbefalinger.

- Henrik Espensen, annoncechef, NORDJYSKE Medier​

SAXOTECH

SAXOTECH er i færd med at eksekvere en målrettet vækststrategi. Dette indebærer blandt andet en kraftig ekspansion i antal af medarbejdere. En stor udfordring at få et større antal medarbejdere integreret såvel fagligt som socialt på kortest mulige tid, samtidig med at få tilpasset og optimeret organisationen.


Vi valgte at investere i et større firmaarrangement midt i denne proces, for at såvel nye som gamle ansatte udover at se hinanden under uvante forhold, også kunne få inspiration til, hvordan man som medarbejder håndterer forandringsprocesser og udnytter de muligheder, der opstår i sådanne situationer.


Jesper Christensen startede dagen med et foredrag omkring personlige livsindstillinger, om at nå mål, at håndtere forandringer og hvordan det gode team skabes. Jesper formåede med højt engagement og indlevelse kombineret med viden på højt niveau at få sine budskaber

igennem, så det ikke kunne misforstås. Et inspirerende og personligt foredrag krydret med god nordjysk humor, som uden tvivl flyttede holdninger hos en stor del af de fremmødte.


Vi fik den start på dagen, som vi ønskede, og flere gange i løbet af eftermiddagens og aftenens arrangement blev eksempler fra foredraget bragt i spil.

På snarligt gensyn !​

- SAXOTECH

​Dagbladet Børsen

​Dagbladet Børsens annonceafdeling har igennem en årrække været præget af avisens merkantile succés.Som en naturlig del af dette, blev medarbejderstaben udvidet kraftigt i årene fra 1998 til 2004. Det var naturligt for mig, at bede en ekstern konsulent se på om denne udvidelse blev grebet rigtigt an, om de gamle og nye medarbejdere fandt sammen på en god måde, og om jeg som leder magtede opgaven med at sikre afdelingen mod de problemer, der naturligt opstår i sådan en situation.

Da jeg først havde erkendt mit behov for ekstern hjælp, var jeg ikke i tivivl om, at det var Jesper Christensen, jeg skulle kontakte.

Jeg har kendt Jesper tilbage fra hans tid i Stig Jørgensen & Partners, og har gennem alle årene respekteret ham som en professionel samarbejdspartner, der evnede at etablere det fornødne tillidsforhold til sine samarbejdspartnere – ikke kun til opdragsgiveren, men til alle i personalegruppen.

Samarbejdet med Jesper Christensen startede i 2003, hvor afdelingens mange medarbejdere fik etableret en fælles referenceramme for vor måde at agere på – dels i forhold til vore kunder, men i lige så høj grad til hinanden. Vi dyrkede teambuilding, vi holdt pep-møder og vi styrkede vor salgsindsats. Og vi havde det både rart og morsomt samtidig.

At jeg havde valgt rigtigt i forhold til Jesper Christensen, blev understreget af den unikke succés Børsens annonceafdeling havde gennem den årrække, hvor de fleste af Børsens konkurrenter havde det meget svært. Men Jespers styrke, engagement og evne til at etablere tillidsforhold understreges måske bedst af det faktum, at Jesper har fortsat sit virke i Børsens annonceafdeling – også efter at jeg forlod Børsen i 2004.​

- Dagbladet Børsen

​Kai Thor Catering A/S

Kai Thor Catering A/S har de sidste 2 år brugt Jesper Christensen til forskellige opgaver herunder udvikling af organisation/medarbejder samt senest som medlem af bestyrelsen, hvor vejledning og målsætning for organation & salg har været nogle af Jesper Christensen områder.


Kai Thor Catering A/S har de sidste 5 år haft en årlig vækst på min. 30 % og her har fokus på dygtige medarbejdere og tilfredse kunder været grundstenen for succes.


I en erkendelse af at vi som indehavere & ledere af virksomheden med fordel kunne bruge ekstern hjælp til at opbygge organisationenog give alle medarbejdere ”ejerskab” i store som små opgaver fik vi Jesper Christensen anbefalet.


Resultatet af samarbejdet kan kort måles på flg. punkter:

  • Et større ansvar hos alle medarbejdere og forståelse for, hvad der skal til for at skabe en succes.
  • En lyst til at træffe selvstændige beslutninger til gavn for virksomheden.
  • Vi har, kunne fastholde og udvikle medarbejderne.
  • Længere anciennitet & opbygning af organisationen.
  • En positiv fokusering på kunden og dennes behov.
  • Større tilfredshed hos kunder & mersalg.

Jesper Christensen medlemskab af bestyrelsen i Kai Thor Catering A/S er fuldendt i forbindelse med salg af Kai Thor Catering A/S til den verdens omspændene service koncern ISS.


Vi kan kun anbefale Jesper Christensen og konstatere, at hans indsats har gjort en forskel.

- Martin Færgemann, indehaver, Kai Thor Catering A/S​

​Hjælp til kommunikation?

Trænger dine sælgere, ledergruppe eller

dine medarbejdere generelt til at få et frisk

pust og ny inspiration?

Jesper Christensen er en af landets dygtigste salgstrænere og inspirator til at nå mål og se nye muligheder.

Se/Hent Jesper Christensens brochure

Tilmeld Nyhedsbrev

​Du er velkommen til at tilmelde dig vores nyhedsbrev, som løbende bliver udsendt.

Kontakoplysninger

Kunde og medarbejderudvikling

v/ Jesper Christensen

Telefon: 51 51 55 18

CVR: 26523346

E-mail: jesper@jesperchristensen.net